تبلیغات
باغبانی89 - ریحان پرورش و تکثیر
تو هرگز تنها نخواهی ماند...

ریحان پرورش و تکثیر

نویسنده :سعید نوروزی
تاریخ:چهارشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1390-08:39 ق.ظ
http://oldvegiepatch1972.googlepages.com/holy_basil.jpg

زمان کاشت بعد از رفع خطر سرما و یخبندان می باشد.تکثیر به روشهای بذر،انتقال نشاء و قلمه می باشد.
دانه ریحان باید از منبع معتبر فراهم شود تا دانه از نوع خوبی بدست بیاید.نسبت جوانه زدن دانه بالای 80% است.محصولی که مستقیما" از دانه روئیده است به این صورت است که به تعداد 10-8 دانه در هر اینچ در بستر آماده شده می پاشیم و حدود6 پوند دانه در هر هکتار لازم است.
یک دانه پاش کودی یا دانه پاش تجارتی دارای نسبت دانه پاشی مناسبی است.وقتی دانه پاشی مستقیم است،دانه پاشی زیاد باعث افزایش نسبت 90-80% جوانه زدن می شود.از نظر تجاری،دانه پاش، برای پاشیدن بذر مناسب است.بستر دانه ها باید مناسب باشد.باید زمین را به خوبی مسطح نموده،کلوخه ها را خرد کرده و محیطی یکنواخت ایجاد کنیم. در زمان کاشت بهتر است رطوبت در حد ظرفیت مزرعه باشد.
جوانه زنی 14-8 روز انجام می شود.برای سرعت در جوانه زنی بهتر است که دما را بالا برده 85-70 درجه فارنهایت،ظرف7-5 روز جوانه می زنند.
برای جلوگیری از ترک خوردن خاک می توان آن را با یک لایه خاک پوشاند و آن را با ورمی کولایت یا تورب مخلوط کرد و سطح خاک را مرطوب نگه داشت.
رشد اولیّه، توام است و پس از اینکه چند برگ ظاهر شد،رشد افزایش می یابد.
بیشتر پرورش دهندگان ریحان را به صورت محصول سالانه برای ورود به بازار می کارند و از دانه پاشی مستقیم استفاده نمی کنند بلکه از نشاء استفاده می کنند.که در گلخانه در اواخر مارس تا اوایل آوریل برای کشت نشایی استفاده می شود و در استان های ساحلی یا آبرفتی و در اواسط آوریل تا اواسط می در نواحی کوهستانی رشد می کنند.
نشاها تولید آسانی دارند و رشدآنها6-4 هفته است.انتقال در مرحله 4-2 برگی حقیقی می باشد.مقاوم سازی در ماه می انجام می گیرد که 24-12 ساعت قبل ازانتقال ،در خزانه آبیاری می شود.
شاخه دهی جانبی و رشد وقتی زیاد می شود که قد گیاه12 سانتیمتر شود.
تراکم مطلوب تا حدی مربوط به پایان استفاده است،وقتی استفاده می شود که، تجهیزات لازم برای کاشت و برداشت در اختیارمان باشد.
در مورد کشت هایدروپونیک در سیستم NFT با کانالهای8-7 سانتیمتری نتیجه موفقی د رپی خواهد داشت.همچنین کاشت در پشم سنگ،اسکوریاو ترکیب ماسه و پیت موفقیت آمیز بوده است.
در این روش بذور ریحان را با کاشت در محیط پرلیت یا مکعب های پشم سنگ مخصوص تکثیر تحت تاثیر دمای 21 درجه سانتیگراد ظرف 7-4 روز جوانه می زنند که نشا های تولیدی را می توان به فاصله 20 سانتیمتر از یکدیگر در اوایل بهار،در بستر های اصلی کشت کرد.
مشکل NFT این است که سیستم ریشه ای حجیم در ریحان می تواند پس از مدتی کانالهای NFT را مسدود کند.
در این مورد برای پرورش ریحان احتیاج به وجود داربستهای نگه دارنده داریم.
عمق کشت به صورت سطحی است و حدود یک چهارم اینچ می باشد.
ردیفها به فاصله 90-60 سانتیمتر از هم قرار دارندو فضای هر گیاه15 سانتیمتر است. ریحان د ربستر های بالا و به انداز?30 سانتیمتر کشت می شود.


http://www.marlerblog.com/basil.jpg
فاصله میان بستر متناسب با تجهیزات پرورش دهنده و معمولا" 36-24 سانتیمتر می باشد.
واریته های بزرگ متناسب با شرایط آب و هوایی،نوع گیاه ،کارهای پرورشی و مدیریتی کشت می شوند.


تولید کنندگان بزرگ روغن را از 35000 تا30000 گیاه در جریب می گیرند.
ریحان می تواند در ارتفاعات 250 متری از می تا اکتبر رشد کند.
بسته به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بین 60-40 سانتیمتر رشد می نماید.
در کشت باز دور? رویشی ریحان بین 180-170 روز می باشد و مرسوم است که چندین چین در این مدت انجام می گیرد .
در گلخانه دور? رویشی حدود 45 روز طول می کشد ودر این زمان گیاه با ریشه از زمین در آورده و عرضه می گردد.
ریحان پروانه ها و حشرات باغ را تحریک می کند و این رشد در گیاهان همراه و گوجه های مخصوص و فلفلها را تحریک می کند.و دافع پروانه سفید است.
7 روز بعد از کشت بذور،دور گیاهک را با محلول 2 در 1000 کاپتان یا بنومیل به اضافه 2 در 1000 دیازینون سمپاشی شود و این عمل را 2 بار به فاصله7 روز تکرار کنید.
سم را طوری بپاشید که طوقه گیاه و خاک اطراف بوته به محلول سمی آغشته شود.


 2-3-خاک
خاک شن سبک یا لوم سیلتی،زهکش مناسب(در بهار زود گرم می شوند) و تهویه باید به خوبی انجام گیرد. pH متوسط 5/7 -6 ولی pH مطلوب، 4/6میباشد.
غالب خاکهای مناطق مرکزی ایران قلیایی می باشند.برای تعدیل و کاهش  به سمت خنثی و اسیدی، بایستی قبل از کشت به خاک گوگرد اضافه شود.
برای کم کردن pH خاکهای قلیایی از کود سولفات آمونیوم و برای بالا بردن pH خاک اسیدی از نیترات کلسیم استفاده می شود.
 Ec متوسط و حدود 5/2-4 دسی زیمنس بر متر را می پسندد.
بهتر است ضد عفونی شود.که ،ضد عفونی به وسیله مواد شیمیایی بایستی بستر شخم خورده و مسطح شود و دارای رطوبت در حد گاورو باشد.(حداقل عمق 25 سانتیمتری خاک دارای این رطوبت باشد).
3-3-دما
وقتی که خطر یخبندان گذشته باشد.بهتر است برای جوانه زنی دما 85- 70درجه فارنهایت باشد.ولی کلا" در رنج دمایی 30-10 درجه سانتیگراد می توانند رشد کنند ولی دمای مطلوب 24-20 درجه سانتیگراد می باشد.
در اثرافزایش دما به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد علاوه بر توقف رشد بوته،کنار برگها با سوختگی مواجه می شود.
در روزهای روشن و آفتابی درجه حرارت بیشتری در مقایسه با روزهای ابری و بارانی لازم می باشد.
دامنه حرارتی مناسب برای رشد گیاهان حدی است که در آن فتوسنتز به میزان بالاو تنفس متعادل باشد.دقت شود که دمای بالا همراه رطوبت بالا، باعث ایجاد مشکلات خسارتی می شود.
4-3-آب
به رطوبت مستمر احتیاج دارد.کلا" با بارندگی 6/0-2/4 متر درسال رشد می کند.از بدو سبز شدن بذر تابرداشت به 550-500 میلیمتر آب احتیاج دارد.
ریحان در هر مرحله از رشد نسبت به استرس آب مقاوم نیست.آبیاری منظم در این محصول لازم می باشد.می توان ازآبیاری قطره ای یاغرقابی استفاده کرد.
 Ec آب بر اساس میکروموز کمتر از 750 بسیار خوب و بین 1500-750 قابل استفاده می باشد.
برای تولید هر گرم ماد? خشک در سبزی های برگی 2500 گرم آب مصرف می شود.
دمای مطلوب هنگام آبیاری بهتر است20-15 درجه سانتیگراد باشد چونکه در دماهای پائین آب باعث وارد آمدن شوک به گیاه و همچنین بروز برخی بیماری ها می شود.آبیاری نباید در ساعات گرم روز انجام شود.هنگام صبح زود یا غروب مناسب می باشد.
رطوبت زیاد از حد باعث رشد بیماری ها،کاهش تبخیر برگ و کاهش جذب مواد غذایی محلول توسط ریشه می شود.تهویه باید صورت بگیرد.در زمستان با بالا بردن دما تا 28 درجه سانتیگراد و باز نگه داشتن برخی منافذ، رطوبت اضافی را کاهش دهید.همچنین در رطوبتهای پائین میزان تولید کاهش می یابد و طغیان آفات و کنه را خواهیم داشت.بهترین رطوبت 70-55% می با شد.
برخی محاسن آبیاری قطره ای:1-فقط بخشی از خاک که مورد نیاز است مرطوب و آبیاری می گردد.2-با کنترل رطوبت،آفات و امراض کمتر می شوند.3-در زمینهای کمی شور به عنوان آبشویی عمل می کند.4-کاهش میزان مصرف آب.5-کود و سموم محلول را می توان از طریق آبیاری انجام داد.
برخی معایب:1-هزینه بر.2-گرفتگی لوله ها (حل:اسیدسولفوریک رقیق).
5-3-نور
آفتاب پسند،زیر نور آفتاب کامل و در طول روز رشد بیشتری دارد.با آنکه برخی مواقع به علت تابش آفتاب شدید در تابستان نیازمند سایه است،اما کلا" به مقدار نور کافی احتیاج دارد.جزء گیاهان طول روز بلند است.درطول روز بلند به دلیل افزایش ساعات تابش نور و در نتیجه غذا سازی بیشتر در گیاه، باعث افزایش تولید می گردد. شدّت نور باعث قطور شدن ساقه ها وکوتاه شدن میان گره ها و توسعه ریشه شده و کاهش نور از حد مورد نیاز به طویل شدن و نازک شدن ساقه،عدم توسعه ریشه و کاهش مقاومت گیاه می شود.
در مورد فتوسنتز ،برای از بین بردن مشکل کمی نور طبیعی در زمستان و کم شدن رشد گیاهان، از نور مصنوعی اضافی ،از لامپهای جیوه ای و یا مهتابی استفاده می کنند که مجموعه دو لامپ مهتابی و معمولی را استفاده می کنند.طیفی مشابه طیف خورشید ایجاد می کند.
6-3-مالچ
برای تولید ریحان تازه،استفاده از مالچ بسیار توصیه شده است.
ریحان نیاز به رطوبت کافی خاک در فصل رشد دارد تا کیفیت محصول حفظ شود.ممکن است زمین با مواد آلی میان ردیف ها پوشانده شود و به کنترل علف هرز و رطوبت می پردازد.زمین دارای مالچ باعث کاهش مقدار پاشیدن خاک روی برگها می شود و این می تواند باعث تسهیل شستن برگها در زمان برداشت و کاهش وقوع بیماری شود.
افزایش محصول توسط استفاده از مالچ سیاه ،پلی اتیلن و مواد آلی حاصل می شود.استفاده از پوست سخت و کاه مناسب است.


http://www.mdidea.com/products/proper/Basil_Ocimumbasilicum_Photo01.jpg
7-3-کوددهی
کوددهی متوسط است.کود زیاد باعث تغییر مزه می شود.کوددهی بستگی به محصول قبلی و کوددهی جدید به خاک دارد.استفاده ازآزمایشگاه خاک برای تعیین مقدار ماد? موجود در خاک لازم است.کوددهی بیش از حد کیفیت ریحان را در زمان برداشت می کاهد و باعث افزایش مقدار نمک محلول در خاک و رسیدن آن به سطوح نا مطلوب می شود.گیاهانی که بانیتروژن زیاد کوددهی شده اند اغلب در اتاقهای سرد پس از برداشت به رنگ سیاه در می آیند.بهترین نوع کود شیمیایی کود های قابل حل در آب است کع به نسبت دارای ازت،فسفر،پتاس و سایر مواد معدنی کم مصرف می باشد.
نسبت های کوددهی قبل از کشت به میزان 120-120-120 پوند در هر جریب.K2O، P2O5وN  داده می شود.(خاکهایی که این مواد را به مقدا رکمی دارند.)کود می تواند پراکنده و یا زیر خاک برود.pH.ریحان وقتی 5/7-6 است رشد خوبی دارد.ممکن است نیتروژن بلافاصله پس از اوّلین بر داشت به 30-20 پوند برسد.اگر بیش از یک بار برداشت شود،پس از اوّلین یا دوّمین برداشت بهتر است از 30-15 پوند نیتروژن در هر هکتار استفاده کرد.آزمایش در ایندیانا نشان داد که منابع آمونیوم برای نیتروژن می تواند باعث کاهش مقدار دمبرگ و ساقه می شود و حجم را برای روغن گیری می کاهد (در مقایسه با منبع نیتروژنی نیترات).
پرورش دهندگان که ریحان را در خاک آلی می کارند باید از راهنمایی های فدرال یا ایالات برای تولید مواد استفاده کنند.اگر حس کردید که کمبود عناصر غذایی در گیاه وجود دارد به محلول پاشی با کودهای مایع اقدام کنید.
8-3-بادشکن
بادهای شدیدباعث رسیدن صدمه به برگها و از بین رفتن رطوبت در زمین می شود.استفاده ازبادشکن در زمانی که باد شدید است لازم و مفید است.


 


Image:Basil Flower2.jpgنوع مطلب : باغبانی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
vardenafil 20mg
پنجشنبه نوزدهم مهرماه سال 1397 06:57 ق.ظ

Perfectly voiced of course. !
levitra 10 mg prezzo vardenafil levitra without a doctor prescription levitra prices buy levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra online levitra generic vardenafil levitra prices
Cialis generic
سه شنبه دهم مهرماه سال 1397 04:56 ق.ظ

With thanks. Lots of info.

cialis daily new zealand cialis generika cialis lowest price pastillas cialis y alcoho we use it 50 mg cialis dose non 5 mg cialis generici cialis 10 doctissimo tarif cialis france buy online cialis 5mg achat cialis en itali
Buy cialis
یکشنبه هشتم مهرماه سال 1397 02:24 ق.ظ

Wow plenty of terrific knowledge.
cialis great britain cialis uk where do you buy cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 20mg prix en pharmacie cialis coupons we recommend cialis best buy precios cialis peru miglior cialis generico generic cialis in vietnam
cialisvipsale.com
چهارشنبه بیست و هشتم شهریورماه سال 1397 06:30 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis per paypa cialis great britain how to purchase cialis on line click here take cialis only now cialis 20 mg buy cialis cheap 10 mg cialis therapie cialis 100 mg 30 tablet viagra cialis levitra venta cialis en espaa
canadianpharmacyies.com
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 07:27 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
canada online pharmacy northwest pharmacy canada top rated canadian pharmacies online canadian pharmacies stendra most reliable canadian online pharmacies pharmacy times Canadian Pharmacy USA are canadian online pharmacies safe pharmacy canada online prescriptions canada medications buy
canadianpharmacyies.com
سه شنبه سیزدهم شهریورماه سال 1397 03:54 ق.ظ

Seriously a good deal of superb knowledge!
viagra no prescription how to buy real viagra online viagra online pharmacy buy viagra cvs where to buy viagra without prescription can you buy viagra in stores cheapest place to buy viagra buy generic viagra australia buy discount viagra buy viagra canada
Cialis prices
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 08:16 ب.ظ

You said it very well..
cialis diario compra cialis ahumada cialis 30 day trial coupon cialis with 2 days delivery walgreens price for cialis achat cialis en suisse enter site very cheap cialis cialis online holland cialis for sale south africa tesco price cialis
http://kawanboni.com/
دوشنبه دوازدهم شهریورماه سال 1397 01:46 ق.ظ

Thanks a lot, I like it.
achat cialis en suisse compare prices cialis uk warnings for cialis cialis 20mg preis cf cialis professional yohimbe cialis flussig cialis lilly tadalafi cialis lowest price cialis 5 mg schweiz can i take cialis and ecstasy
http://cialisbuys.com/
یکشنبه یازدهم شهریورماه سال 1397 12:42 ب.ظ

You mentioned it adequately.
pastillas cialis y alcoho cialis ahumada india cialis 100mg cost buy original cialis we recommend cialis info miglior cialis generico generico cialis mexico cialis dosage recommendations tadalafil 20 mg canadian drugs generic cialis
viagra online
سه شنبه بیست و سوم مردادماه سال 1397 03:17 ق.ظ

Incredible a good deal of very good information!
buy viagra uk how to buy cheap viagra online buy cheap viagra pills online pharmacy online where can i order viagra online buy cheap viagra generic online buy viagra online without prescription uk where can i buy viagra online uk best place to buy generic viagra purchase viagra uk
estudios de cialis genricos
دوشنبه بیست و دوم مردادماه سال 1397 12:14 ق.ظ

This is nicely said. .
effetti del cialis cialis savings card cialis name brand cheap generic cialis in vietnam acquistare cialis internet walgreens price for cialis generic cialis pill online cialis professional yohimbe cialis 20mg wow cialis tadalafil 100mg
Buy cialis online
دوشنبه هفتم خردادماه سال 1397 02:40 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
try it no rx cialis achat cialis en suisse generic cialis at walmart tesco price cialis buy online cialis 5mg link for you cialis price callus look here cialis cheap canada purchase once a day cialis prices for cialis 50mg
Buy cialis
پنجشنبه بیستم اردیبهشتماه سال 1397 04:11 ق.ظ

You actually revealed that effectively.
buying cialis in colombia cialis dosage amounts cialis for sale in europa side effects for cialis how much does a cialis cost cialis without a doctor's prescription cialis online cialis with 2 days delivery cialis professional yohimbe rx cialis para comprar
Online cialis
جمعه هفتم اردیبهشتماه سال 1397 07:14 ب.ظ

Perfectly expressed really! .
cialis 10mg prix pharmaci cialis generique 5 mg only now cialis 20 mg cialis 30 day sample price cialis per pill generic cialis cialis vs viagra cialis para que sirve the best site cialis tablets cialis 100 mg 30 tablet
Canadian viagra
سه شنبه چهارم اردیبهشتماه سال 1397 04:38 ق.ظ

With thanks! Ample write ups.

sildenafil price uk where to buy real viagra buy viagra online australia viagra to buy buy viagra online no prescription uk viagra price buy viagra cheapest price generic pharmacy online buy levitra where do i buy viagra online
Cialis canada
جمعه هفدهم فروردینماه سال 1397 08:17 ب.ظ

With thanks! Ample info.

cialis dosage amounts cialis prices generic cialis pro cialis 5mg cialis venta a domicilio order generic cialis online prix cialis once a da cialis 10mg prix pharmaci when will generic cialis be available enter site very cheap cialis
Cialis canada
جمعه سوم فروردینماه سال 1397 04:50 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable data.
cialis coupons printable low dose cialis blood pressure 200 cialis coupon cialis generico milano cialis baratos compran uk walgreens price for cialis cialis generika in deutschland kaufen online cialis buying cialis on internet cialis daily reviews
std testing cost
چهارشنبه هفدهم آبانماه سال 1396 10:30 ب.ظ
شما واقعا یک وب مستر خوب هستید سرعت بارگذاری وب سایت باور نکردنی است.
این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید. علاوه بر این، مطالب است masterwork.
شما یک فرایند فوق العاده در این موضوع انجام داده اید!
best psychic mediums
چهارشنبه دهم آبانماه سال 1396 04:54 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای کمک به جستجوگرها ایجاد کند؟
من تلاش می کنم وبلاگ من را برای برخی از کلمات کلیدی هدفمند رتبه بندی کنم، اما سودم خیلی خوب نیست.
اگر می دانید از هر سهم لطفا به اشتراک بگذارید. قدردانی آن
Ingrid
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 09:18 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
Where are the femur tibia and fibula?
سه شنبه دهم مردادماه سال 1396 06:57 ق.ظ
Yes! Finally something about What causes pain in the Achilles tendon?.
Pearline
دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشتماه سال 1396 05:26 ب.ظ
My brother suggested I might like this web site.

He was entirely right. This post truly made my day.

You cann't imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!
manicure
شنبه دوم اردیبهشتماه سال 1396 02:33 ب.ظ
At this time I am going away to do my breakfast, later than having my
breakfast coming over again to read more news.
m
دوشنبه یازدهم مهرماه سال 1390 10:48 ق.ظ
kheily tolani vali amozande bod
پریسا
چهارشنبه بیست و سوم شهریورماه سال 1390 09:11 ب.ظ
سلام
بااینکه زیادبودولی خیلی خوب بودممنون..
m&b
پنجشنبه هفدهم شهریورماه سال 1390 05:31 ب.ظ
عکس های خیلی قشنگی بود از کجا آوردی؟
محسن
چهارشنبه شانزدهم شهریورماه سال 1390 12:53 ب.ظ
خدایی خودت همشو تونستی بخونی
من شب امتحان هم اینقدر نمی خونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر